Veličina slovaAAA

Partneri


Partneri na ovom projektu su:

Hrvatska gospodarska komora - koordinator projekta

Tera Tehnopolis d.o.o iz Osijeka

Tehnološki park Varaždin – TPV

Visoka škola za ekonomiju poduzetništvo i upravljanje "Nikola Šubić Zrinski" iz Zagreba

Osim partnerskih institucija, uspostavljena je bliska suradnja s drugim organizacijama koje su uključene u poticanje ženskog poduzetništva, od kojih svakako treba istaknuti Hrvatsku udrugu poslovnih žena KRUG koja je dala potporu projektu te surađivala pri izboru Ambasadorica.

Također, projekt je ostvario i suradnju s ostalim projektima financiranim iz EU, a koji se bave poticanjem samozapošljavanja te naravno s Mrežama ambasadorica u drugih zemalja